Revalidatie

Basismodule(terug)

De basismodule is een vereiste en laat u toe alles te doen wat vereist is voor een revalidatiecentrum.

Revalidanten (basismodule)(terug)

De informatie betreffende een revalidant wordt bijgehouden op een aantal tabbladen.

 • Vooreerst is er het tabblad Algemeen waarin de meest voorkomende informatie is opgenomen.
 • Dan is er het tabblad Activiteit wat u toelaat gegevens bij te houden van school of werkgever.
 • Het tabblad Aanmelding dient om alles wat met de aanmelding van de revalidant te maken heeft, bij te houden.
 • Op het tabblad Diagnose kunt u verschillende diagnoses opgeven.
 • Het tabblad Inschakelingen kunt u gebruiken om de revalidant in te schakelen (enkel indien u over de module inschakelingen beschikt).
 • Een overzicht van het programma van de revalidant, vindt u op het tabblad Programma.
 • Bijkomende facturatiegegevens vindt u op het tabblad Facturatie, o. a. wat betreft vervoer.
 • Het tabblad Contactpersonen laat u toe een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bij te houden per revalidant.
 • Op het tabblad Adressen kunt u een eventueel afwijkend verblijf- en/of facturatie-adres kwijt.
 • De personen die extern en intern betrokken zijn met de revalidant kunt u opnemen onder het tabblad Extern/intern.
 • Het tabblad Mutualiteit dient om alle mutualiteitsgegevens van de revalidant bij te houden.
 • Een overzicht van de beslissingen van de revalidant, vindt u op het tabblad Beslissingen.
 • Het tabblad Register toont u het volledig register van de revalidant.
 • Het tabblad Planning toont u de volledige planning van de revalidant.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per revalidant.
 • Tevens is de mogelijkheid voorzien een foto bij te houden van de revalidant.

Medewerkers (basismodule)(terug)

De informatie betreffende een medewerker wordt bijgehouden op een aantal tabbladen.

 • Vooreerst is er het tabblad Uurrooster waarop men het uurrooster van de medewerker kan ingeven.
 • Dan zijn er de tabbladen Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag, waarop alle informatie staat betreffende de planning, wekelijks en niet wekelijks.
 • Het tabblad Revalidanten toont alle revalidanten waarvoor men, op één of andere manier, verantwoordelijk is of die men behandelt.
 • Op het tabblad Algemeen kunt u algemene en specifieke informatie betreffende de medewerker opgeven.
 • Het tabblad Afwezigheden kunt u gebruiken om de afwezigheden van de medewerker bij te houden.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per medewerker.
 • Tevens is de mogelijkheid voorzien een foto bij te houden van de medewerker.

Verstrekkingen (basismodule) (terug)

Via dit formulier krijgt u een overzicht van alle verstrekkingen in een door u opgegeven periode. De hoofdbedoeling van dit formulier is het uitvoeren van “preventieve” controles.

Beslissingen (basismodule)

Hier kunt u alles kwijt betreffende beslissingen. Tevens ziet u per beslissing wat er gebeurd is van verstrekkingen en zittingen en hoe het zit met de multidisciplinariteit en doktersaanwezigheid.

Agenda medewerkers (basismodule)(terug)

Via dit scherm kunt u de agenda zien per medewerker op eender welke dag. Dit betekent dat u zowel hetgeen al gebeurd is, als hetgeen nog staat te gebeuren, kunt zien. U navigeert moeiteloos naar een andere datum of naar een andere medewerker en zelfs naar de agenda van een revalidant.

Agenda revalidanten (basismodule)(terug)

Via dit scherm kunt u de agenda zien per revalidant op eender welke dag. Dit betekent dat u zowel hetgeen al gebeurd is, als hetgeen nog staat te gebeuren, kunt zien. U navigeert moeiteloos naar een andere datum of naar een andere revalidant en zelfs naar de agenda van een medewerker.

Collectieve agenda (basismodule) (terug)

Via dit formulier krijgt u de mogelijkheid om in één beweging acties uit te voeren in de agenda van verschillende medewerkers en/of revalidanten, zoals het toevoegen, verwijderen of wijzigen van items.

Vrije tijden (basismodule)(terug)

Hiermee kunt u op zoek gaan naar “open plaatsen” in de agenda’s van verschillende medewerkers om zo snel mogelijk een revalidant te kunnen helpen.

Tegoeden (basismodule)(terug)

Dit formulier toont u alle tegoeden en de bijhorende reden(en) met de mogelijkheid in te grijpen waar toepasselijk.

Zittingen (basismodule)(terug)

Hiermee kunt u op ieder moment zien welke zittingen gepresteerd zijn, alle mogelijke controles uitvoeren naar facturatie toe en de individuele en verzamelfacturen opmaken.

Mutualiteiten (basismodule) (terug)

Het formulier van de mutualiteiten is in grote mate hetzelfde als dat van de artsen; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Artsen voor een afbeelding. De informatie betreffende een mutualiteit die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonenmet bijhorende info bijhouden per mutualiteit.
 • Het tabblad Revalidanten toont u de revalidanten die aangesloten zijn bij die mutualiteit.
 • Op het tabblad Beslissingen ziet u de beslissingen afkomstig van de mutualiteit.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per mutualiteit.

Artsen (basismodule) (terug)

De informatie betreffende een arts die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bijhouden per arts.
 • Het tabblad Revalidanten toont u de revalidanten waarvan de arts begeleidende arts is en de revalidanten waarvan de arts verwijzende arts is.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per arts.

Scholen (basismodule) (terug)

Het formulier van de scholen is in grote mate hetzelfde als dat van de artsen; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Artsen voor een afbeelding. De informatie betreffende een school die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bijhouden per school.
 • Het tabblad Revalidanten toont u de revalidanten die er schoolgaan.
 • Op het tabblad CLB ziet u de gegevens van het CLB dat bij de school hoort.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per school.

CLB’s (basismodule) (terug)

Het formulier van de CLB’s is in grote mate hetzelfde als dat van de artsen; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Artsen voor een afbeelding. De informatie betreffende een CLB die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bijhouden per CLB.
 • Het tabblad Scholen toont u de scholen die verbonden zijn aan het CLB.
 • Op het tabblad Revalidanten ziet u de revalidanten die naar scholen gaan die verbonden zijn aan het CLB.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per CLB.

Werkgevers (basismodule) (terug)

Het formulier van de werkgevers is in grote mate hetzelfde als dat van de artsen; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Artsen voor een afbeelding. De informatie betreffende een werkgever die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bijhouden per werkgever.
 • Het tabblad Revalidanten toont u de revalidanten die werknemer zijn bij die werkgever.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per werkgever.

Andere verwijzers (basismodule) (terug)

Het formulier van de andere verwijzers is in grote mate hetzelfde als dat van de artsen; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Artsen voor een afbeelding. De informatie betreffende een andere verwijzer die wordt bijgehouden is als volgt.

 • De algemene informatie.
 • Bij Contactpersonen kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bijhouden per andere verwijzer.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Opmerking finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per andere verwijzer.

Documenten (basismodule) (terug)

Via dit formulier kunt u diverse documenten opmaken, als afdrukvoorbeeld op het scherm halen, afdrukken of op een andere manier verzenden of opslaan. Het betreft de individuele facturen, de verzamelfacturen, de revalidantfacturen, de aanwezigheidsregisters en een aantal documenten die handig zijn voor de boekhouding.

Module archief

De module archief is optioneel en laat u toe zaken te archiveren
waardoor uw gegevens up to date blijven en de werkingssnelheid van
de toepassing verbeterd wordt. U kunt archiveren (revalidant gebonden),
de-archiveren of definitief archiveren (tijdsgebonden). De zaken
die gearchiveerd worden zijn de gegevens betreffende programma’s,
beslissingen, zittingen, verstrekkingen, geplande verstrekkingen,
vervoer en goederen/diensten.

Module eigen database

De module eigen database is optioneel en stelt u in staat al uw
gegevens en eventuele extra gegevens te raadplegen in een bijkomende
eigen database. Hiermee kunt u de meest diverse “vragen” stellen
aan uw gegevens, formulieren en rapporten maken.

Module relatie(terug)

De module relatie is optioneel en laat u toe contactpersonen, telefoon-,
faxnummers en e-mailadressen te beheren.

Contactpersonen (module relatie)

De contactpersonen die u hebt opgegeven bij revalidanten, mutualiteiten,
artsen, scholen, CLB’s, werkgevers en andere verwijzers kunt
u hier centraal beheren met eventueel bijkomende koppelingen en opmerkingen.

Telefoon- en faxlijst (module relatie)

Dit scherm geeft u een overzicht van alle aanwezige telefoon-, faxnummers
en e-mailadressen binnen uw gegevens.

Module profielen(terug)

De module Profielen is optioneel. Hiermee kunt u per revalidant op willekeurige tijdstippen de scores bijhouden op diverse testen. Zodoende kunt u een profiel opmaken van deze revalidant en ook de evolutie van zijn profiel aantonen. Ook op centrumniveau biedt deze module mogelijkheden. Profielen worden op een overzichtelijke manier grafisch weergegeven.

Module ICD-10 / ICF(terug)

De module ICD-10 / ICF is optioneel. Hiermee kunt u registraties
bijhouden per revalidant betreffende de indexstoornis en de zekerheidsgraad,
alsook de comorbide stoornissen en de geassocieerde aandoeningen
in het kader van ICD-10. Wat betreft ICF zijn de volgende zaken voorzien:
activiteiten, participaties, externe factoren en persoonlijke factoren.
De meest gebruikte ICD-10 codes en ICF codes zijn inbegrepen.

Module beleidsinfo(terug)

De module beleidsinfo is optioneel. U vindt er een hoop items (zie
afbeeldingen) die veel gebruikt worden en die u kunt opvragen voor
een bepaalde periode of op een bepaalde datum. U kunt die informatie
aanvullen met eigen tekst, met gegevens van een voorgaand jaar en
met grafieken. Tevens kunt u de informatie doorsturen naar andere
toepassingen zoals Word of Excel.

Module RIZIV / VAPH(terug)

De module RIZIV / VAPH is optioneel en laat u toe alle
rapporten te produceren die gevraagd worden.

Module vervoer(terug)

De module vervoer is optioneel en geeft u de mogelijkheid om het
vervoer van revalidanten te beheren indien dit nodig is. Diverse
controles zijn mogelijk.

Module goederen / diensten(terug)

De module goederen / diensten is optioneel en laat u toe de goederen
/ diensten, die verstrekt worden aan revalidanten, te beheren indien
dit nodig is.

Module betalingen(terug)

De module betalingen is optioneel en stelt u in staat om betalingen
op te volgen. Volledige, gedeeltelijke of groepsbetalingen kunnen
geregistreerd worden. Er is een overzichtelijk vervaldagboek aanwezig
en de mogelijkheid om betalingsherinneringen op te maken met een
zelf te bepalen tekst.

Module inschakelingen(terug)

De module inschakelingen is optioneel en laat u toe de inschakeling
van revalidanten op een gemakkelijke en overzichtelijke manier uit
te voeren, waardoor dit proces sneller en correcter gebeurd.

Module link boekhouding(terug)

De module link boekhouding is optioneel en laat u toe naar de boekhouding
te koppelen. Informatie van revalidanten, mutualiteiten en facturen
worden doorgestuurd naar het boekhoudpakket.

Nieuwsbrief