Service

De kleine en middelgrote organisaties, waar wij op mikken, hebben geen permanente informaticabehoeften. Onder andere daarom en ook omwille van de kostprijs en de onzekerheid, is het aanwerven van een informaticus geen goede oplossing. De oplossing bestaat erin een beroep te doen op dienstverlening van buitenaf.

U kunt kiezen voor een groot gespecialiseerd bedrijf, waarvoor u dan een kleine klant bent en waarvan de prijs van de dienst hoogstwaarschijnlijk buiten uw bereik ligt.

Of u kiest voor een andere KMO, een partner, die uw problematiek sowieso beter begrijpt. Wij zijn die partner.

Daar wij de nodige knowhow bezitten op de gebieden, die voor een KMO belangrijk zijn, komen wij perfect in aanmerking om de nodige service en dienstverlening te bieden. Finaal komt het erop neer voor de klant dat hij een oplossing heeft die werkt. Deze oplossing bestaat meestal uit diverse zaken op het vlak van hardware en software.

Daar wij ons qua hardware beperken tot bepaalde merken, kunnen wij ook de nodige technische ondersteuning bijhouden en bieden.

Op het gebied van software hebben wij gekozen voor ontwikkelingstools van Microsoft; dit biedt voor u als klant diverse voordelen.

  • Een grote zekerheid wat betreft onderhoud van uw softwareproducten.
  • Betaalbare prijzen voor uw software.
  • Een zo groot mogelijke integratie met de software die u waarschijnlijk al gebruikt.

De softwareproducten, die wij zelf ontwikkeld hebben, worden altijd vergezeld door een onderhoudsovereenkomst zodanig dat u te allen tijde over de laatste updates beschikt en telefonische assistentie.

Nieuwsbrief