Facturatie en voorraadbeheer

Basismodule
De basismodule is een vereiste en laat u toe klanten en artikelen te
beheren en facturen en creditnota’s op te maken.

Klanten (basismodule)(terug)

De informatie betreffende een klant wordt bijgehouden op een aantal
tabbladen.

 • Vooreerst is er het tabblad Contactpersonen wat u toelaat een onbeperkt aantal contactpersonen met bijhorende info bij te houden per klant.
 • Op het tabblad Andere adressen kunt u een eventueel afwijkend facturatie-adres en bijkomende leveringsadressen kwijt.
 • Het tabblad Documenten toont u een overzicht van de documenten aan de klant, zijnde facturen, creditnota’s, offertes, orderbevestigingen en leveringsnota’s.
 • Een overzicht van wat de klant heeft gekocht, vindt u op het tabblad Verkopen.
 • Een overzicht van wat de klant in backorder heeft staan, vindt u op het tabblad Backorders (enkel indien u over de module verkoop beschikt).
 • Het tabblad Te factureren geeft u een overzicht van wat nog te factureren is afkomstig van leveringsnota’s (enkel indien u over de module verkoop beschikt).
 • Het tabblad Contracten toont u de contracten die de klant lopend heeft bij u.
 • Speciale verkoopprijzen voor de klant van bepaalde artikelen kunt u opnemen onder het tabblad Speciale prijzen.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Info finaal staat u toe uitgebreide informatie op te nemen per klant.

Artikelen (basismodule)(terug)


De informatie betreffende een artikel wordt bijgehouden op een aantal tabbladen.

 • Vooreerst is er het tabblad Algemeen waarin de meest voorkomende informatie is opgenomen.
 • Het tabblad Aankoop laat u toe gegevens bij te houden omtrent het aankoopgedeelte van het artikel (enkel indien u over de module aankoop beschikt).
 • Speciale verkoopprijzen van het artikel voor bepaalde klanten kunt u opnemen onder het tabblad Speciale prijzen.
 • Op het tabblad Promotieprijzen kunt u eventuele promotieprijzen kwijt.
 • Het tabblad Voorraad bevat de gegevens betreffende de voorraad van het artikel (enkel indien u over de module voorraad beschikt).
 • Het tabblad Diversen bevat informatie van diverse oorsprong.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Op het tabblad Extra artikelen kunt u artikelen opgeven die verbonden zijn met het artikel, zoals bijdragen.
 • Op het tabblad Vervangartikelen kunt u de vervangartikelen opgeven.
 • Het tabblad Verkopen toont u informatie omtrent de verkopen van het artikel.
 • Het tabblad Aankopen toont u informatie omtrent de aankopen van het artikel (enkel indien u over de module aankoop beschikt).
 • Een overzicht van de backorders vindt u op het tabblad Backorders (enkel indien u over de module verkoop of aankoop beschikt).
 • U kunt diverse verpakkingen opgeven voor het artikel via het tabblad Verpakkingen.

Facturen (basismodule)(terug)

Het maken van een factuur gaat eenvoudig door het aanduiden van een klant en het opgeven van het detail en eventueel bijkomende zaken. Via een overnamesysteem van documenten kan een factuur gemaakt worden op
basis van bestaande orderbevestigingen of leveringsnota’s.Creditnota’s (basismodule)(terug)

Het opmaken van een creditnota is in feite hetzelfde als het opmaken
van een factuur; wij verwijzen hierbij dan ook naar het item Facturen.

Module verkoop

De module verkoop is optioneel en laat u toe offertes, orderbevestigingen
en leveringsnota’s op te maken en automatisch facturen aan te maken.

Offertes (module verkoop)(terug)

Er is gestreefd om het opmaken van een document aan een klant, zoals
een offerte, zoveel mogelijk te uniformiseren zodanig dat het maken van
een offerte in grote lijnen hetzelfde is als het maken van een factuur;
zie het item Facturen.

Orderbevestigingen (module verkoop)(terug)

Er is gestreefd om het opmaken van een document aan een klant, zoals
een orderbevestiging, zoveel mogelijk te uniformiseren zodanig dat het
maken van een orderbevestiging in grote lijnen hetzelfde is als het maken
van een factuur; zie het item Facturen. Via een overnamesysteem van documenten
kan een orderbevestiging gemaakt worden vanuit bestaande offertes.

Leveringsnota’s (module verkoop)(terug)

Er is gestreefd om het opmaken van een document aan een klant, zoals
een leveringsnota, zoveel mogelijk te uniformiseren zodanig dat het maken
van een leveringsnota in grote lijnen hetzelfde is als het maken van
een factuur; zie het item Facturen. Via een overnamesysteem van documenten
kan een leveringsnota gemaakt worden vanuit bestaande orderbevestigingen.

Aanmaken facturen (module verkoop)(terug)

Hier wordt een alternatief geboden voor het manueel maken van facturen,
namelijk het automatisch aanmaken van facturen op basis van in aanmerking
komende leveringsnota’s.

Module aankoop

De module aankoop is optioneel en laat u toe leveranciers te beheren
en offerteaanvragen, aankooporders en ontvangstnota’s op te maken.

Leveranciers (module aankoop)(terug)


De informatie betreffende een leverancier wordt bijgehouden op een
aantal tabbladen.

 • Vooreerst is er het tabblad Contactpersonen wat u toelaat een onbeperkt
  aantal contactpersonen met bijhorende info bij te houden per leverancier.
 • Het tabblad Documenten toont u een overzicht van de documenten aan
  de leverancier, zijnde offerteaanvragen en aankooporders.
 • Een overzicht van wat u bij de leverancier heeft gekocht, vindt
  u op het tabblad Aankopen.
 • Een overzicht van wat u bij de leverancier in backorder heeft staan,
  vindt u op het tabblad Backorders.
 • Via het tabblad Koppelingen kunt u een onbeperkt aantal koppelingen
  opnemen, bijvoorbeeld naar een website of naar een e-mailadres of naar
  een bestand op uw computer of op uw netwerk.
 • Het tabblad Info finaal staat u toe uitgebreide informatie op te
  nemen per leverancier.

Offerteaanvragen (module aankoop)(terug)

Er is gestreefd om het opmaken van een document aan een leverancier,
zoals een offerteaanvraag, zoveel mogelijk te uniformiseren zodanig dat
het maken van een offerteaanvraag in grote lijnen hetzelfde is als het
maken van een aankooporder; zie het item Aankooporders.

Aankooporders (module aankoop)(terug)


Het maken van een aankooporder gaat eenvoudig door het aanduiden van
een leverancier en het opgeven van het detail en eventueel bijkomende
zaken. Via een overnamesysteem van documenten kan een aankooporder gemaakt
worden op basis van bestaande offerteaanvragen.

Ontvangstnota’s (module aankoop)(terug)

Een ontvangstnota opmaken komt overeen met het maken van een ander document
aan een leverancier; via een overnamesysteem van documenten kan een ontvangstnota
gemaakt worden op basis van bestaande aankooporders. Ook voor de terugname
van artikelen van een klant kan er een ontvangstnota worden opgemaakt.
Module voorraad
De module voorraad is optioneel en laat u toe omtrent voorraad de inventaris
en de historiek te beheren.

Inventaris (module voorraad)(terug)

Via de knop Inventaris bent u in staat de inventaris op te maken op
een bepaalde datum met de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen.

Historiek (module voorraad)(terug)

De historiek heeft u een overzicht van alle bewegingen die een invloed hebben op de voorraad, zowel de fysische als de economische. Filtermogelijkheden staan u toe precies te vinden wat u zoekt. Een aantal rapporten geven u een aanduiding omtrent de te bestellen artikelen bij leveranciers.


Module relatie(terug)

De module relatie is optioneel en laat u toe contactpersonen, telefoon-
en faxnummers te beheren.

Contactpersonen (module relatie)(terug)

De contactpersonen die u hebt opgegeven bij klanten en leveranciers
kunt u hier centraal beheren met eventueel bijkomende koppelingen en
persoonlijke informatie.

Telefoon- en faxlijst (module relatie)(terug)

Dit scherm geeft u een overzicht van alle aanwezige telefoon- en faxnummers
binnen uw gegevens, zowel van klanten, leveranciers of contactpersonen.

Module betalingen(terug)

De module betalingen is optioneel en laat u toe betalingen op te volgen.
Volledige en gedeeltelijk betalingen kunnen geregistreerd worden. Er
is een overzichtelijk vervaldagboek aanwezig en de mogelijkheid om betalingsherinneringen
op te maken met een zelf te bepalen tekst.

Module link boekhouding(terug)

De module link boekhouding is optioneel en laat u toe naar de boekhouding
te koppelen. Informatie van klanten en verkoopfacturen worden doorgestuurd
naar het boekhoudpakket.

Nieuwsbrief